ГлавнаяРегистрацияВход
Нефтепродукты в Украине
Вторник, 18 Октябрь 2016, 01:51:23
  Приветствую Вас Гость | RSS


 
 

Актуальные предложения:
ЗАКОН УКРАЇНИ: Про ліцензування певних видів господарської діяльності


 З А К О Н   У К Р А Ї Н И

                  Про ліцензування певних видів господарської діяльності

                    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 36, ст.299 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1969-III ( 1969-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 45, ст.377
N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10
N 2209-III ( 2209-14 ) від 11.01.2001, ВВР, 2001, N 11, ст.45
N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001, ВВР, 2001, N 16, ст.76
N 2344-III ( 2344-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 22, ст.105
N 2628-III ( 2628-14 ) від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 49, ст.259
N 2664-III ( 2664-14 ) від 12.07.2001, ВВР, 2002, N  1, ст.1
N 2745-III ( 2745-14 ) від 04.10.2001, ВВР, 2002, N 7, ст.50
N 2759-III ( 2759-14 ) від 04.10.2001, ВВР, 2002, N 6, ст.39
N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
N 2953-III ( 2953-14 ) від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.121
N 2984-III ( 2984-14 ) від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 20, ст.134
N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 31, ст.214
N 3077-III ( 3077-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 30, ст.207
N  380-IV  (  380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N  411-IV  (  411-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 13, ст.92
                                   Кодексом
N  436-IV  (  436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144
                                    Законами
N  546-IV  (  546-15 ) від 20.02.2003, ВВР, 2003, N 23, ст.145
N  852-IV  (  852-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 36, ст.276
N 1280-IV  ( 1280-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 12, ст.155
N 1282-IV  ( 1282-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.180
N 1344-IV  ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 1377-IV  ( 1377-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228
N 1804-IV  ( 1804-15 ) від 17.06.2004, ВВР, 2004, N 38, ст.468
N 1891-IV  ( 1891-15 ) від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 50, ст.537
N 2245-IV  ( 2245-15 ) від 16.12.2004, ВВР, 2005, N  5, ст.114
N 2247-IV  ( 2247-15 ) від 16.12.2004, ВВР, 2005, N  4, ст.106
N 2285-IV  ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2288-IV  ( 2288-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N  6, ст.138
N 2340-IV  ( 2340-15 ) від 13.01.2005, ВВР, 2005, N  9, ст.183
N 2505-IV  ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267
N 2633-IV  ( 2633-15 ) від 02.06.2005, ВВР, 2005, N 28, ст.373
N 2704-IV  ( 2704-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 32, ст.421
N 2734-IV  ( 2734-15 ) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.432
N 2800-IV  ( 2800-15 ) від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 42, ст.465
N 3317-IV  ( 3317-15 ) від 12.01.2006, ВВР, 2006, N 18, ст.155
N 3370-IV  ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184
N 3396-IV  ( 3396-15 ) від 07.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.194
N 3447-IV  ( 3447-15 ) від 21.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.230
N 3503-IV  ( 3503-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 33, ст.279
N   61-V   (   61-16 ) від 02.08.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.344
N  424-V   (  424-16 ) від 01.12.2006, ВВР, 2007, N  9, ст.67
N  530-V   (  530-16 ) від 22.12.2006, ВВР, 2007, N 10, ст.89
N  535-V   (  535-16 ) від 22.12.2006, ВВР, 2007, N 12, ст.101
N  961-V   (  961-16 ) від 19.04.2007, ВВР, 2007, N 31, ст.404
N  994-V   (  994-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 32, ст.416
N 1026-V   ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444
N 1158-VI  ( 1158-17 ) від 19.03.2009 }


       { Щодо запровадження мораторію  на видачу ліцензій на провадження господарської  діяльності з випуску  та          проведення лотерей  додатково див. Закон  N 2630-IV ( 2630-15 ) від 02.06.2005, ВВР, 2005, N 26, ст.357 }


Цей Закон визначає види господарської діяльності, що підлягають   ліцензуванню,  порядок  їх  ліцензування,  встановлює
державний  контроль   у   сфері   ліцензування,   відповідальність суб'єктів  господарювання  та  органів  ліцензування  за порушення законодавства у сфері ліцензування.

     Стаття 1. Визначення термінів

     У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

     анулювання ліцензії   -   позбавлення   ліцензіата    органом ліцензування  права  на  провадження  певного  виду  господарської діяльності;

     виробництво (виготовлення) - діяльність, пов'язана з випуском продукції,  яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва;

     господарська діяльність - будь-яка діяльність,  у тому  числі підприємницька,  юридичних осіб, а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької    діяльності,    пов'язана     з     виробництвом (виготовленням) продукції,  торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт;

     ліцензіат - суб'єкт господарювання,  який одержав ліцензію на провадження  певного  виду  господарської діяльності,  що підлягає ліцензуванню;

     ліцензія - документ державного зразка,  який засвідчує  право ліцензіата  на  провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності  протягом  визначеного  строку   за   умови   виконання ліцензійних умов;

     ліцензійні умови  -  установлений з урахуванням вимог законів вичерпний  перелік  організаційних,   кваліфікаційних   та   інших спеціальних  вимог,  обов'язкових  для  виконання  при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

     ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача   дублікатів   ліцензій,   ведення   ліцензійних  справ  та ліцензійних  реєстрів,  контроль   за   додержанням   ліцензіатами ліцензійних   умов,  видача  розпоряджень  про  усунення  порушень ліцензійних умов,  а  також  розпоряджень  про  усунення  порушень законодавства у сфері ліцензування;

     орган ліцензування   -  орган  виконавчої  влади,  визначений Кабінетом  Міністрів   України,   або   спеціально   уповноважений виконавчий  орган  рад для ліцензування певних видів господарської діяльності;

     плата за ліцензію - разовий платіж,  що  вноситься  суб'єктом господарювання за одержання ліцензії;

     повторне порушення - вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії  повторного  порушення  певних  ліцензійних  умов   після застосування санкцій за аналогічне порушення;

     розпорядження про   усунення   порушень  ліцензійних  умов  - рішення органу ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань   ліцензування  про  необхідність  усунення  ліцензіатом  у встановлені строки порушень ліцензійних умов;

     розпорядження про усунення  порушень  законодавства  у  сфері ліцензування  -  рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про необхідність  усунення  ліцензіатом  або  органом ліцензування  в  установлені строки порушень законодавства у сфері ліцензування;

     суб'єкт господарювання  -   зареєстрована   в   установленому законодавством   порядку   юридична   особа   незалежно   від   її організаційно-правової форми та  форми  власності,  яка  провадить господарську  діяльність,  крім органів державної влади та органів місцевого  самоврядування,  а  також  фізична  особа   -   суб'єкт  підприємницької діяльності;

     торгівля -  будь-які операції,  що здійснюються за договорами купівлі-продажу,  міни,  поставки  та  іншими   цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари.
 


 
 
 
обратная связь

соглашение пользователя

Copyright MyCorp © 2016